Integritetspolicy

Gäller fr.o.m 2018-05-25

Din personliga integritet är viktig för oss. Med anledning av Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) har vi tagit fram en integritetspolicy som beskriver vilka uppgifter vi samlar in, varför de samlas in samt på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter, läs mer här .

Under 2018 började Europeiska Unionens och Europaparlamentets Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. Denna förordning tillämpas som lag i samtliga medlemsländer i unionen samt inom EES med syftet att stärka privatpersoners integritet och skydd av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

AF Träning & Rehabilitering AB,
org. nr 559133-8834,
Storgatan 61,
732 45 Arboga,
073-399 53 93,

Alfons@aftraningorehab.se, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Läs den fullständiga versionen på länken här .