Jennie Liljehult, ansvarar för företagets mentala träning samt arbete med stresshantering, ökad livsbalans och möjlighet till livsstilsförändringar. Jennie har över 15 års erfarenhet av arbete med människors mentala hälsa och har både gedigen kunskap av klientarbete samt en mängd utbildningar inom området. Jennie är en uppskattad föreläsare och handledare på Örebro Universitet sedan 2008 och utbildar bland annat inom områdena kommunikation, samtal, professionellt förhållningssätt, empati, medarbetarskap, ledarskap och entreprenör-/intraprenörskap.

Jennie har stor erfarenhet av arbete med att få fram varje individs optimala mentala tillstånd för att möjliggöra måluppfyllelse och kunna prestera som bäst när det väl gäller.

CV Utbildning

  • Kognitiv beteendeterapi: en metod som syftar till att analysera och förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är optimala utifrån uppsatt målbild.
  • Dialektisk beteendeterapi: med hjälp av denna metod kan du lära dig att analysera dina känslor och kontrollera ditt beteende. Medveten närvaro, stresshantering och känsloreglering ingår också i metoden.
  • Legitimerad arbetsterapeut: en vetenskap som studerar och analyserar individers förmåga att utföra aktiviteter i vardagen.
  • Motivational interviewing: en teknik som analyserar individens beredskap för förändring och används för att underlätta i förändringsprocesser.
  • Otaliga kortare och längre utbildningar inom bla psykiatri, psykologi, samtalstekniker, bemötande, förändringsarbete och ledarskap.

CV Arbete

  • Arbetsterapeut, KBT-terapeut och DBT-terapeut inom region Västmanland
  • Föreläsare och handledare på Örebro Universitet
  • Inspirationsföreläsare
  • Tidigare enhetschef inom barn- och ungdomspsykiatrin, region Västmanland
  • Tidigare enhetschef inom paramedicin, landstinget Sörmland