Företag


“De företag som börjar prioritera personalens hälsa är också de företag som kommer reducera sina personalkostnader i form av sjukskrivningar orsakade av stress och psykisk ohälsa”.
– Alfons Fallqvist, grundare av AF Träning & Rehabilitering

Alla företagare och chefers största mardröm är att se sin personal stanna hemma på grund av sjukskrivningar orsakade av stress, psykisk ohälsa och orimligt stor arbetsbörda. I takt med att samhällsstrukturen förändrats, vad avser ett högre tempo och högre förväntningar, har vi även de senaste åren sett en markant ökning av sjukskrivningar runt om i Sverige. Trots detta har många företag valt att reducera eller helt ta bort sina friskvårdsbidrag för sina anställda på grund av bland annat ekonomiska skäl.På kort sikt kan det vara nödvändigt, men vad kan det komma att resulterar i på lång sikt?

Vi på AF Träning & Rehabilitering har hjälpt både stora och mindre företag att hitta lösningar för att främja personalens hälsa, såväl på arbetsplatsen som på fritiden.Genom anpassade föreläsningar och hälsoprojekt utifrån era arbetsuppgifter, kan vi tillsammans ge förutsättningarna och skapa möjligheterna för personalen och företaget att bli mer medvetna om hur just ni kan effektivisera ert förhållningssätt till hälsa- och välmående. Detta kommer inte bara minska sjukskrivningarna, utan också göra er arbetsmiljö bättre och mer lönsam!

Vi hjälper gärna dig och ditt företag att skapa gemensamma projekt utefter era önskemål.

– Kontakta oss via formuläret här nedan eller ring oss så ser vi tillsammans till att göra er arbetsplats friskare!