Mental Träning


Stresshantering

Ibland tappar vi motivation, riktning och kraft. Ibland tar stressen över vilket hindrar oss från att nå dit vi vill. I samtalen arbetar vi med stresshantering och mental träning för att möjliggöra medvetna livsbeslut i enlighet med dina uppsatta mål. Samtalen kan inkludera arbete med medveten andning, avslappning, medveten närvaro, självbild, struktur/planering, effektiv hantering av tankar/känslor/fysiska reaktioner samt minimering av aktivitetsdysfunktion som tex sömnproblem och bristande återhämtning. Samtalen skräddarsys utifrån dina unika behov och planeras för att uppnå långsiktigt hållbart resultat. Du får individanpassat material och övningar skickat till dig att arbeta med mellan samtalen.

Mental träning

Att utveckla och ta tillvara på dina mentala resurser gör att du kan överbrygga svårigheter och ta kloka beslut även i pressade situationer. Öka fokus, öka medvetenhet i nuet, minska spänningar, öka din inre balans och känslan av egenkontroll. Träning i medveten andning, medveten närvaro och avslappning samt träning i att skapa mentala bilder bidrar alla till ökad förmåga i målfokusering, kroppsmedvetenhet, hantering av motgångar samt medvetna och ändamålsenliga val.

Mental träning kan bla inkludera målbildsträning, visualisering, stresshantering, andningsträning, medveten närvaro, arbete med tydlig självbild, stark självkänsla, motivation och funktionell livsfilosofi utifrån uppsatta mål. Vi jobbar med att analysera tankar, känslor samt kroppsliga reaktioner/sensationer och hur de påverkar dina beslut och beteenden i varje given situation. Efter kartläggning och analys läggs ett individuellt mentalt träningsprogram upp som uppdateras i takt med din utveckling.


Mental träning – för idrottare

Att prestera på topp och nå sina mål kräver ofta både individuellt anpassad fysisk och mental träning. Att utveckla och ta tillvara på dina mentala resurser gör att du kan överbrygga svårigheter och få maximal effekt av den fysiska träning du utför. Mental träning bidrar till att kunna ta kloka beslut och se saker klart även i pressade situationer. Öka fokus, öka medvetenhet i nuet, minska spänningar, öka din inre balans och känslan av egenkontroll. Träning i medveten andning, medveten närvaro och avslappning samt träning i att skapa mentala bilder bidrar alla till ökad förmåga i målfokusering, kroppsmedvetenhet, hantering av motgångar samt medvetna och ändamålsenliga val.

Mental träning kan bla inkludera målbildsträning, visualisering, stresshantering, andningsträning, medveten närvaro, arbete med tydlig självbild, stark självkänsla, motivation och funktionell livsfilosofi utifrån uppsatta mål. Vi jobbar med att analysera tankar, känslor samt kroppsliga reaktioner/sensationer och hur de påverkar dina beslut och beteenden i varje given situation. Efter kartläggning och analys läggs individuellt mentalt träningsprogram upp som uppdateras i takt med din utveckling. Samarbete med tex tränare/fystränare kan vara aktuellt.


Föreläsningar – för företagen

  • ”Stress och stresshantering på jobbet. Att hushålla med vår mentala energi och jobba energismart.” (Innehållet anpassas beroende på om den riktas mot chefer eller medarbetare)
  • ”Medarbetarskap, medledarskap, ledarskap och intraprenörskap. Vad innebär de olika rollerna och hur jobbar vi med dem när vi bygger ett starkt team.” (Innehållet anpassas beroende på om den riktas mot chefer, medarbetare eller hela arbetsgruppen)
  • ”Professionell kommunikation och bemötande i komplexa miljöer: hur vi kan spara varandras mentala energi genom ”smart” kommunikation.”

Mental träning/Coachande samtal – för ledare, chefer eller medarbetare

Innehåll anpassas utifrån behov. Kan tex fokusera på funktionell problemlösning, struktur/planering, effektivt arbetssätt och stresshantering.
För mer information om mental träning se ”Mental träning” och ”Mental träning – för idrottare”.

Mental träning – för arbetsgrupper

Innehåller bland annat information utifrån principerna för mental träning och dess effekt, information och träning i medveten närvaro för medvetna beslut, avspänning och andningsträning samt visualisering och målbildsträning.


Gruppträning enstaka session, 60 minuter

Dra ihop kompisgänget, familjen eller kollegorna och ta del av ett träningspass med fokus på vår mentala styrka och hälsa. Ni kommer under passet få testa på olika tekniker för att hushålla med den mentala energin, öka fokus, öka medvetenhet i nuet, minska spänningar samt öka den inre balansen och känslan av egenkontroll.

För att ha möjlighet att ge individuell coachning och guidning tar vi emot max 10 personer/tillfälle.

Gruppträning serie om 3 sessioner, á 60 minuter

Är ni en grupp (familj, kompisar eller kollegor) som önskar mer ingående mental träning än vad en enstaka session kan erbjuda rekommenderas denna träningsserie. Varje tillfälle inleds med en kortare information kring det som träningen kommer fokusera på. Därefter tränar vi praktiskt och ni får även med er tips på övningar att göra hemma.

För att ha möjlighet att ge individuell coachning och guidning tar vi emot max 10 personer/tillfälle.