Tester


SCREENING & RÖRLIGHETSANALYS

Hur ser ditt rörelsemönster ut i din idrott eller i din vardag? Med hjälp av en Screening kan vi ta reda på hur du ska effektivisera din rörelseförmåga. I denna Screening använder vi oss av noggrant utvalda krav- och rörlighetsanalyser baserade på ditt vardagsmönster, allt i syfte att ge dig bättre förutsättningar till rörelsefrihet i såväl arbetslivet, privatlivet och idrottskarriären!

KROPPSANALYS

Med en kroppsanalys tar vi reda på alltifrån din vikt, fettprocent och fettfördelning till muskelmassa, muskulär fördelning samt intra- och extracellulär vätska.
Fett har en tendens att lägga sig runt organen i kroppen, så kallat visceralt fett, vilket ökar risken för flertalet sjukdomar. Med en kroppsanalys får vi alltså en tydlig sammanställning av dina kroppsvärden och kan därefter anpassa kost- och träningsprogram för att optimera dina resultat!


KROPPSANALYS & SCREENING

Du som är intresserad av att veta bland annat din fettprocent, fettfördelning, viscerala fettnivåer muskelmassa samt din muskulära fördelning är detta någonting för dig.
Tillsammans med en Screeningen och rörelseanalys som bygger på noga utvalda övningar utefter dig och din huvudsakliga uppgift, oavsett om det gäller elitidrott eller vardagsmotion, får du ett tydligt resultat på hur bra din kroppssammansättning och rörlighetsdynamik ser ut.

LÖPANALYS

Här analyserar vi din löpteknik och rörelsedynamik med syftet att utveckla alltifrån din fotisättning och kraftutveckling till att minska din markkontakttid och energibesparing. Med kompletterande rörlighetstester anpassade för löpning tar vi reda på vilka eventuella begränsningar du har som skulle kunna hämma dig i din löpning.


SPRINTTESTER

Du som utövar någon form av idrott vars rörelseschema innefattar sprinter, riktningsförändringar och accelerationer kan här få möjlighet att mäta din sprint- och accelerationsförmåga.
Med samma testutrustning som vi hittar hos bland annat SOK kan vi se till att bryta ner tiderna i hundradelar för att optimera din utvecklingen!

SPÄNSTTESTER

I dagens forskning kan vi se väldigt tydliga kopplingar mellan spänst, sprint och benstyrka. Individer med välutvecklad spänst- & sprintförmåga har procentuellt sett större möjlighet att kunna utveckla en större maxstyrka i benen. De flesta idrotter vi ser idag kräver att du som idrottare snabbt kan utveckla kraft från minimala förutsättningar, det är därför av stor vikt att du prioritera din spänstträning!